Valitse paikkakunta

01.09.2020
Kuopio | Kuopion kansalaisopisto, B059
Luennossa seuraavat teemat: mitä astma on, lääkitys ja -ottotekniikka, liikunta, painonhallinta. Yhteistyössä Savon Sydänpiiri ry, Kuopion seudun hengitysyhdistys ry ja Kuopion seudun Hengityssäätiö.
08.09.2020
Kuopio | Kuopion kansalaisopisto, B059
Arki helpottuu kun koti vapautuu ylimääräisistä tavaroista. Tule hakemaan hyvinvointivinkkejä, miten arkeen saa lisää tilaa ja aikaa. Samanaikainen etäluento. Ei videotallennetta.
10.09.2020
Kuopio | Kuopion kansalaisopisto, B059
Luennolla käsitellään kielten opiskelua aivojen aktivoinnin näkökulmasta. Samanaikainen etäluento ja videotallenne.

 

22.09.2020
Kuopio | Kuopion kansalaisopisto, B059
Käydään läpi miten sydänpotilaan tehokas ensihoito tapahtuu. Yhteistyössä Savon Sydänpiiri ry, Kuopion seudun hengitysyhdistys ry ja Kuopion seudun Hengityssäätiö. Samanaikainen etäluento ja videotal.
24.09.2020
Kuopio | Kuopion kansalaisopisto, B059
Tilaisuudessa Konttinen kertoo Siperiasta sanoin ja kuvin. Kesto 60 minuuttia + keskustelu. Ei etävälitystä. Ei videotallennetta. Esitys sisältää valokuvia, videota ja ääntä. Mahdollisuus ostaa kirja.
01.10.2020
Kuopio | Kuopion kansalaisopisto, B059
Opitaan perusteita tekoälystä ja sen erilaisista sovelluksista. Keskustellaan myös sen hyvistä ja huonoista puolista. Samanaikainen etäluento ja videotallenne.
06.10.2020
Kuopio | Kuopion kansalaisopisto, B059
Yleisimpien naistentautien syöpien, kohdunrungon-, kohdunkaulan-, munasarja- ja ulkosynnytinsyövän keskeisimpiä asioita. Yhteistyössä Pohjois-Savon Syöpäyhdistys Saman aikainen etäluento. Ei videotal.
20.10.2020
Kuopio | Kuopion kansalaisopisto, B059
Englannissa on enemmän sanoja kuin muissa kielissä ja uusia syntyy kaiken aikaa. Mistä sanat kieleen oikein ilmestyvät? Luento toteutetaan suomen kielellä. Samanaikainen etäluento. Ei videotall.
27.10.2020
Kuopio | Kuopion kansalaisopisto, B059
Miten voimme liikunnalla vaikuttaa sydän- ja hengitysterveyteemme. Yhteistyössä Savon Sydänpiiri ry, Kuopion Seudun hengitysyhdistys ry ja Kuopion Seudun Hengityssäätiö. Etäluento ja videotallenne.
03.11.2020
Kuopio | Kuopion kansalaisopisto, B059
Kuka oli Veikko Lavi -miniluentosarja avaa hauskojen, tunteellisten ja herkkien tekstien kirjoittajan ja laulajan tarinaa. Samanaikainen etäluento ja videotallenne.
05.11.2020
Kuopio | Kuopion kansalaisopisto, B059
Lauluja miehistä ja miesten elämästä yhdessä laulaen ja soittaen. Samanaikainen etäluento ja videotallenne.
10.11.2020
Kuopio | Kuopion kansalaisopisto, B059
Venetsia lisättiin UNESCOn maailmanperintölistalle v. 1987. Mitä UNESCO tarkoittaa ja mitä maailmanperintölistalla oleminen tarkoittaa käytännössä? Samanaikainen verkkoluento. Ei videotallennetta.
17.11.2020
Kuopio | Kuopion kansalaisopisto, B059
Katsaus keuhkoahtaumataudista ja etenkin omahoidosta. Yhteistyössä Pohjois-Savon Sydänpiiri ry, Kuopion Seudun hengitysyhdistys ry, Kuopion Seudun Hengityssäätiö. Samanaikainen etäluento ja videotall.
24.11.2020
Kuopio | Kuopion kaupungintalo juhlasali
Miten hyvän kulttuurin ja sosiaalisen pääoman vaikutus välittyy? Ei etäluentoa ja videotallennetta. Huom! luentopaikka.
01.12.2020
Kuopio | Kuopion kansalaisopisto, B059
Mitä nivelessä tapahtuu, kun siihen tulee nivelrikko? Elämää nivelrikon kanssa ja hoidon tavoitteet. Yhteistyössä Pohjois-Savon Nivelyhdistys. Samanaikainen etäluento ja videotallenne.
03.12.2020
Kuopio | Kuopion kansalaisopisto, B059
Miten aivotoiminnat pidetään kunnossa ikääntyessä ja miten muistisairauksia ehkäistään ja hoidetaan? Etäluento ja videotallenne. Luento toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Savon Muisti ry:n kanssa.
08.12.2020
Kuopio | Kuopion kansalaisopisto, B059
Miniluentosarjan 1 osa tutustuttaa osallistujat Kuopion kansallisen kaupunkipuistoon sekä esittelee sisäsaariston linnustoa. Teemaluentosarjassa on 3 osaa. Samanaikainen etäluento ja videotallenne.
14.01.2021
Kuopio | Kuopion kansalaisopisto, B059
Hyvän mielen eväät-luennolla perehdytään mielen hyvinvoinnin teemoihin positiivisen psykologian viitekehyksessä. Samanaikainen etäluento. Ei videotallennetta.
19.01.2021
Kuopio | Kuopion kansalaisopisto, B059
Lavin tarina jatkuu. Kuka oli Veikko Lavi miniluentosarja avaa hauskojen, tunteellisten ja herkkien tekstien kirjoittajan ja laulajan tarinaa. Samanaikainen etäluento ja videotallenne.
26.01.2021
Kuopio | Kuopion kansalaisopisto, B059
Nikotiiniriippuvuus ja sen katkaisemisen tukena 28 päivää ilman -toiminta. Yhteistyössä Savon Sydänpiiri ry, Kuopion Seudun hengitysyhdistys ry ja Kuopion Hengityssäätiö. Etäluento ja videotallenne.
02.02.2021
Kuopio | Kuopion kansalaisopisto, B059
Luento tarjoaa eväitä ja innostusta Kuopion ja Pohjois-Savon luontoon lähtemiselle sekä tutkimustietoutta luonnon hyvinvointia lisäävistä vaikutusmekanismeista. Samanaikainen etäluento ja videotall.
04.02.2021
Kuopio | Kuopion kansalaisopisto, B059
Opitaan tuntemaan varautumisen perusteet ja erilaiset häiriötilanteet, mm. pitkittyneisiin sähkö- tai vesikatkoksiin. Yhteistyössä Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto Ry. Etäluento ja videotallenne.
11.02.2021
Kuopio | Kuopion kansalaisopisto, B059
Valokuvaus läsnäolon ja meditatiivisen katselemisen välineenä. Samanaikainen etäluento ja videotallenne.
16.02.2021
Kuopio | Kuopion kansalaisopisto, B059
Miniluentosarjan toinen osa esittelee Etelä-Kallaveden kaunista saaristoa ja sen moninaista palveluverkostoa tulevaisuudennäkymineen. Teemaluentosarjassa on kolme osaa. Etäluento ja videotallenne.
23.02.2021
Kuopio | Kuopion kansalaisopisto, B059
Luennolla esitellään äskettäin päättyneen tutkimushankkeen tuloksia. Yhteistyössä Savon Sydänpiiri ry, Kuopion Seudun hengitysyhdistys ry ja Kuopion Seudun Hengityssäätiö. Etäluento ja videotallenne.

Sivut